Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Uluslararası Şurası
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İLMAR İşbirliğiyle

1-2 Aralık 2022 I Kırşehir - Türkiye

tevhididusunce.org