Reconstructıon Of Knowledge In The Lıght Of Tavhıdı Thought The Second Internatıonal Shura/Meetıng
With cooperation of Çankırı Karatekin University and İLMAR

November 2-3, 2023 I Çankırı / TURKEY

tevhididusunce.org