Düzenleme Kurulu

 TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA İLİM DALLARININ YENİDEN İNŞASI

İKİNCİ ULUSLARARASI ŞURASI

2-3 KASIM 2023

İLMAR - ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Harun Çiftçi - (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Yiğit - (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof.Dr. Kazım Sarıkavak - (Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Kazım Hacımeyliç - (Saraybosna/Sarajevo Üniversitesi-Bosna-Hersek)

Prof.Dr. Safvet Haliloviç - (Zenica Üniversitesi- Bosna-Hersek)

Prof. Dr. Osman Şimşek - (Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi)

Doç.Dr. Rashid Tazhibayev - (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi)

Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Seyhan - (Ankara Hacı Bayrm Veli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yılmaz - (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi )

Tweet