İlim Kurulu

TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA İLİM DALLARININ YENİDEN İNŞASI

İKİNCİ ULUSLARARASI ŞURASI

2-3 KASIM 2023

İLMAR - ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

 

ŞURA İLİM KURULU

 

Prof. Dr. Abuzer Kadir Özsunar - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Cahid Haksever - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Taşgın - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Almagul Azamatova - Eurasian Technological University, Almaty, Kazakistan

Prof. Dr. Ayhan Özçiftçi - Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Aykut Gül - Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Şahin- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Yiğit - Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Gökbel - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Ak - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ayfer Gedikli - Düzce Üniversitesi

Prof. Dr. Aziz Hasanoviç - Zagrep Üniversitesi (Hırvatistan)

Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal Fedayi – Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz Yıldız - Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal Aksoy - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ergün Yıldırım - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Erol Ayaz - Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Ersan Kara - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan Karaköse - Kayseri Üniversitesi

Prof. Dr. Fırat Purtaş - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Demirel - Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Gashi - Priştina Üniversitesi – Kosova

Prof. Dr. Kazım Hacımeyliç - Saraybosna/Sarajevo Üniversitesi-Bosna-Hersek

Prof. Dr. Kazım Sarıkavak - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. M. Halil Çiçek - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. M. Tahir Nalbantçılar - Konya Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ünal  - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Vural - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Merve Özaydın - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammet Mustafa Çakmaklıoğlu - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin - Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Akçakaya - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Kurt - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Yel -  Gazi Üniversitesi   

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Delican - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Öztürk - Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Özata - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan - Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Şimşek - Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Korkut - Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Safvet Haliloviç - Zenica Üniversitesi- Bosna-Hersek

Prof. Dr. Samettin Gündüz - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfettin Erşahin - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Bakiç - Tetova Üniversitesi- Makedonya

Prof. Dr. Suteeva Khanzada - Abay Universitesi-Almata, Kazakistan

Prof. Dr. Şaban Karasakal - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Vahit Göktaş - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Bahtiyar Karimov - Özbek Milli Üniversitesi

Doç. Dr. Botagoz Bolatova - Aktobe Zhubanov Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr. Halil Kurt - Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Baz - Şırnak Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Ethem Bilici - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Doç. Dr. İhsan Çetin - Hitit Üniversitesi

Doç. Dr. Kaldybay Kainar Kaldybayoğlu - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Doç. Dr. Maira Iyembekova - University of International Business (UIB), Almaty, Kazakistan

Doç. Dr. Mustafa Canlı - Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Ali Ergün Ertürk - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Özduran - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Musa Öztürk - Ankara  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Mükerrem Şahin  - Ankara  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Nurkhodzha Akbulev - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi UNCE

Doç. Dr. Oğuzhan Aydın - Ankara  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Rashid Tazhibayev - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi-Kazakistan

Doç. Dr. Recep Batu Günör - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Recep Özdirek - Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Şemsettin Kırış - Kastamonu Üniversitesi

Dr. Firuz Fevzi - Kabil Üniversitesi

Dr. Zhandos Kudaibergenov - Aktobe Zhubanov Üniversitesi, Kazakistan

Tweet