İlim Kurulu

TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA İLİM DALLARININ YENİDEN İNŞASI

ULUSLARARASI ŞURASI

26-27 MART 2020

İLMAR - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

 

İLİM KURULU

Prof. Dr. Adem EFE - Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Mükremin APAYDIN - Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet TAŞGIN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFTÇİ - Aksaray Üniversitesi (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Aykut GÜL - Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Aziz HASANOVİÇ - Zagrep Üniversitesi (Hırvatistan)

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ - Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan ÜNAL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. Erol AYAZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan DEMİREL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim ÇERÇİ - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Kazım HACIMEYLİÇ - Saraybosna/Sarajevo Üniversitesi (Bosna Hersek)

Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet VURAL - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Murat AKÇAKAYA - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Murat OKÇU - Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KURT - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Mustafa YEL - Gazi Üniversitesi    

Prof. Dr. Musa YILDIZ - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Rektör)

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Necdet ÜNAL - Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzad GRABES - Slovenya Müftüsü/Slovenya İslam Birliği Mesihat Başkanı

Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK - Ankara HAcı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer KORKUT - Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Reşit HAFIZOVİÇ - Saraybosna/Sarajevo Üniversitesi (Bosna Hersek)

Prof. Dr. Safvet HALİLOVİÇ - Zenica Üniversitesi (Bosna Hersek)

Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Sami ŞENER- Doğuş Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman BAKİÇ - Tetova Üniversitesi (Makedonya)

Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY

Prof. Dr. Vahit GÖKTAŞ - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yücel UYANIK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Abbas YAHYA - Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMAOĞLU - Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih YAKAR - Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN-Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ - Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK - Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ŞENTÜRK- Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Mükerrem ŞAHİN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Nurullah KOLTAŞ - Trakya Üniversitesi

Ahmet METE - Batı Trakya İskeçe  Müftüsü

İbrahim ŞERİF - Batı Trakya Gümülcine Müftüsü

Rıfat FEYZİÇ - Karadağ Müftüsü

Tweet