Bildiri Konuları

Bildiri Konuları

ŞURA, İslam/Türk-İslam dünyasının başta içtimai/sosyal alanlarını içeren tüm konuları kapsamaktadır.

Felsefe, Sosyoloji/İctimaiyat, Psikoloji/Nefsiyyat, Tarih/Felsefesi, Siyaset, İktisat, Dil,  Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Yönetim, İşletme ve İktisat Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, Edebiyat Fakültelerindeki, türev alanlara ilaveten, İlahiyat, Fen ilimleri, Pozitif ilimler, Sağlık ve tüm Mühendislik ilim alanları ve onların alt ilim dallarına yönelik konular, Şura’nın bildiri konu alanlarını oluşturmaktadır.

Tweet