Bildiri Kuralları

Bildiri Kuralları

 

Bildirilerde Aranacak Özellikler

 

·         Bildiri dili Türkçe, Arapça ve İngilizce´dir.

·         Sunulan bildiri daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

·         Bildiri konusu şuranın içeriği ile uygun olmalıdır.

·         Bildiriler gerek metodu, gerek konusu, gerekse kaynakları bakımından "özgün" olmalıdır.

·         Bildiri metinlerinin  A4 ebadında olup 40 sayfayı geçmemelidir.

·         Bildiri metni şuradan  önce mutlaka ŞURA sekretaryasına ulaştırılmalıdır.

·         Özeti kabul edilse dahi bildirisi ilim heyetinin onayından geçmeyen ve verilen tarihte tam metnini göndermeyen bildiriler oluşturulacak şura kitabında yer alamayacaktır.

·         Bildiriler “Tevhidi Düşünce” ekseninde  yeni bir bilgi ve tez ortaya koymalıdır.

·         En fazla 300 kelimelik bildiri özetleri, verilen tarihe kadar ulaştırılmalıdır.

·         İlim Kurulunun onayından geçen bildiler şuranın web adresinden ilan edilecektir.

 

Bildiri Yazım Kuralları

 

Özet Hazırlama

·         Özetler, Türkçe ve Arapça veya İngilizce hazırlanmalıdır.

·         Özetler, başlık ve kaynakça hariç 300 kelimeyi geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.

·         Özetin sonuna, çalışma konusuyla ilgili beş adet anahtar sözcük eklenmelidir.

·         Özet sayfasında, yazara/yazarlara ait bilgiler yer almamalıdır.

·         Özet A4 boyutundaki kağıda 1,5 satır aralığında 11 punto Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2 cm ve alttan 2,5 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır.

·         Özet metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.

·         Bildiri özetleri  tevhidisura@gmail.com  adresinden online olarak gönderilecektir.

 

Bildiri Tam Metnini Hazırlama

Tam metinlerde aşağıdaki bölüm veya başlıklar yer almalıdır.

 

·         Tam metin, A4 boyutundaki kağıda, 1,5 satır aralığında, 11 punto ve Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2 cm ve alttan 2,5 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır.

·         APA Yazım kuralları takip edilmelidir.

·         Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, bu kullanıma yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.
Metin içinde göndermeler, parantez içinde  örneğin  ( Bilgiseven 1985: 35) şekilde yazılmalıdır.

·         Metin, iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.

·         Dipnotlar geçtikleri sayfada, tablo ve grafikler atıfta bulunulan sayfada veya devamında yer almalıdır. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalıdır.

·         Bildiri sonunda, metinde kullanılan kaynaklar, alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynakça tek satır aralığında, ilk satır sola dayalı, diğer satırlar 1 cm içeriden olacak şekilde düzenlenmelidir.

·         Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.

·         Bildiri tam metni 40 sayfayı aşmamalıdır.

·         Bildirinin hazırlanmasında burada belirtilmeyen diğer konularda ilmi yazı yazım kurallarına uyulmalıdır.

·         Bildiri tam metinleri tevhidisura@gmail.com adresinden online olarak gönderilecektir.

 

Şura Katılım Formu

 

 “2. Tevhidi Düşünce Işığından İlim Dallarının Yeniden İnşası Uluslararası Şurası”  Çankırı Karatekin Üniversitemiz ile İLMAR (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği) İş birliğinde 2-3 Kasım 2023 tarihleri arasında Çankırı’da, Çankırı Karatekin Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.  Şuraya katılım tevhidisura@gmail.com adresine gönderilecek aşağıdaki bilgilerle gerçekleştirilecektir.

Genel şura çağrı adresi

Tevhididusunce.org

Unvan/Adınız Soyadınız

 

Bağlı Olduğunuz Kurum

 

E-Posta Adresiniz

 

Telefon Numaranız

 

Bildiri İsmi

 

 Bildiri Alan/Anabilim Dalı/Bölüm

Tweet