Şura Çağrısı

Şura Çağrısı

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi ve İLMAR (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi)’ın işbirliği ile   2-3 Kasım 2023   tarihleri arasında Çankır’da “2. Tevhidi Düşünce Işığından İlim Dallarının Yeniden İnşası Uluslararası Şurası” düzenlenecektir.

Türkiye’de tevhit konusu üzerinden bir üniversite ile bir sivil toplum kuruluşunun ortak işbirliği çerçevesinde Uluslararası ölçekte İkincisini gerçekleştireceğimiz bu ŞURA’da;  “Tevhit, Tevhidi Düşünce Yöntemi ve Tevhidi Düşünce yöntemi üzerinden İslam/Türk-İslam Medeniyetinin ORTAK BİLGİ ÜRETME YÖNTEMİNİN İNŞASI AŞAMASINDAN SONRA ;

- Hem İslam/Türk-İslam Medeniyetinin MİLLİ SOSYAL ve BEŞERİ İLİMLER SİSTEMİNİN İnşa İmkanının akademik ölçü ve yöntemler çerçevesinde bilgi oluşumunun sağlanması ,

- Hem de Türk-İslam  Milli Toplum Felsefesi İnşası ve Milli Düşünce Sistem  İnşasına “ yönelik olarak tüm ilim dallarına yönelik olarak gerçekleştirilecek olan bu İkinci Uluslararası Tevhidi Düşünce ŞURA’sında;

Türkiye’nin “Yeni Yüzyıl”da yani “Yeni Türkiye Yüzyılı”nın inşası için, kendi özgün düşünce sistemi olan “Tevhidi Düşünce” anlayışına dayalı ilim geleneğinin bilgi sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Fakat Türkiye’nin 19. ve 20. yüzyıllar boyunc) yaklaşık iki yüzyıllık süreçte kendi medeniyet değerlerine göre düşünce ve akıl etme vasfı “dondurulma/durdurulma, unutma ve unutturulma” tavırları ile karşı karşıya kalmıştır. Buna karşın bu zaman aralığında modern Batı’nın sosyal düşünce anlayışı ile tüm bilim dalları oluşturulmuştur. Böylece modernist sosyal düşünce yapısına dayalı bilim geleneğine bağımlı Türkiye; “taklitçi” ve “aktarmacı” bir düşünce yapısı ve düşünce sistemi ile, “bilim üretme” biçimini, ”düşünen insanı”nı, “kurumsal yapılanması ve işleyiş kurgusunu ve bilgi sistemini oluşturmuştur.

Ülkemizdeki mevcut duruma derin bir özgün ilmi yöntem üzerinden yeni bakış açısı sunulması adına uluslararası ölçekli bu ikinci ŞURA’da, modern Batı düşüncesine karşı İslam/Türk-İslam dünyasını kendi özgün yapısı itibariyle yeniden “inşa” ve “ihya” etme amaçlı olarak gerçekleştirilecektir.

Buna göre şura, İslam /Türk-İslam dünyasının başta ictimai/sosyal alanlarını içeren tüm konularda (felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih/felsefesi, siyaset, iktisat, ilahiyat,  ekonomi…), ayrıca fen ilimler, pozitif ilimler, sağlık ve mühendislik ilim alanları ve onların alt ilim dallarına yönelik olarak “Tevhidi Düşünce” anlayışı üzerinden geliştirilen “Kurucu Kavram“ ve “Düşünce Sistemi”  ile bilgi üretilmesi ve buradan da hareket özgün “İslam/Türk-İslam  Milli Sosyal ve Beşeri İlimler Sisteminin” oluşturulmasına temel teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Bir bakıma özgün ilmi bilgi üretme faaliyetinin tüm ilim dallarında yeniden oluşumunu içermektedir.

Bu ŞURA ile İslam/Türk-İslam medeniyetinin özgün bilgi üretme metodu olan “Tevhidi Düşünce Anlayışına Dayalı  Düşünce ve Bilgi Üretme Yöntemi”ne dayalı olarak, ilimler, ilim dalları ve onların alt dallarının, zamanımız ölçülerinde yeniden ilmi bir yöntem ile oluşturmanın ilk adımı gerçekleştirilmiş olunacaktır.

ŞURA’nın medeniyetimize ve ülkemize özgün akademik katkılarına ilaveten; tüm bu konuları, “Tevhidi Düşünce” kavramsal çerçevesi ve “Tevhidi Düşünce Yöntem” anlayışı temelli ilmi bakış açısıyla ele alma, tartışma ve özgün bilgi üretme imkânın oluşturulması açısından da yakın, orta ve uzun dönemde kendi yerli bilgisini üretmenin yolunun açılmasına zemin açacağı düşünülebilir.

ŞURA’da ortaya konulacak görüşler sadece ülkemiz, ilgili akademik kurumlar veya Müslüman dünya ile sınırlı kalmayacak, başta Batı olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlığa yeni bir pencere açma, bakış açısı veya alternatif sunma niteliği de taşıyacaktır. Dolayısıyla bu ŞURA ’da  ortaya konan Düşünce Yöntemi ve Düşünce Sistemi inşası  esasında günümüz insanlığı ve medeniyetleri için bir özgün  tekliftir.

Bu yönüyle konuyla ilgilenen başta üniversitelerimizin değerli ilim insanlarının ve araştırmacılarının bir araya gelmesine vesile olacak bu uluslararası ŞURA’mızın; özgün bilgi üretimine katkı sağlaması ve ilim dünyasına yeni bakış açıları sunması beklenmektedir. 

ŞURA’da bildiriler Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak da sunulabilecektir.

ŞURA’mızda Yurt Dışından Tebliğ sunacak olan katılımcıların çevirim içi olarak da Şura’da tebliğlerini sunabilecekleri gibi, yurt içinden tebliğ sunacak katılımcılarında tebliğlerini mutlaka yüz yüze sunmaları aksi bir durum olmadıkça istenmektedir. 

 

 

                                                                                                                                                                                                     Prof. Dr. Osman Şimşek

                                                                                                                                                                                                İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetinin son Gönderme Tarihi: 22 Eylül 2023  

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 25 Eylül 2023  

Bildiri Metnini  Son Göndermee Tarihi: 25 Ekim 2023 

Şura Tarihi: 2-3 Kasım 2023

 

Şura Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi  Yerleşkesi, Çankırı

Detaylı Bilgi: http://tevhididusunce.org

İletişim:  tevhidisura@gmail.com

Tweet