Şura Çağrısı

Şura Çağrısı

 

Ahi Evran Üniversitesi ve İLMAR (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi)’ın işbirliği ile 1-2 Aralık 2022 tarihleri arasında Kırşehir’de “1. Tevhidi Düşünce Işığından İlim Dallarının Yeniden İnşası Uluslararası Şurası” düzenlenecektir. Türkiye’de tevhit konusu üzerinden ilk defa bir üniversite ile bir sivil toplum kuruluşunun ortak işbirliği çerçevesinde Uluslararası ölçekte  “tevhit, tevhidi düşünce yöntemi ve tevhidi düşünce yöntemi üzerinden milli toplum felsefesi inşasına “yönelik olarak  başta Türk milli sosyal ilimler olmak üzere tüm ilim dallarına yönelik gerçekleştirilecek olan bu şurada;

Medeniyet inşa etmenin temel özelliği olarak, inşa edici toplumun; kendi özgün düşünce dünyasının başta sosyal/ictimai ilim alanları ile diğer ilim alanlarının (pozitif, sağlık ve mühendislik) ilmi anlayışı çerçevesinde ortaya koyduğu bilgi ile kendi medeniyet iktidarını sağladığı açıktır. Bu cümleden alarak Türkiye’nin yeni yüzyılda kendi özgün düşünce sistemi olan “Tevhidi Düşünce” anlayışına dayalı ilim geleneği yaklaşık iki yüzyıllık süreçte (19. ve 20. yüzyıllar boyunca) “dondurulma/durdurulma” ile karşı karşıya kalmıştır. Buna karşın bu zaman aralığında modern Batı’nın sosyal düşünce anlayışı ile tüm bilim dalları oluşturulmuştur. Böylece modernist sosyal düşünce yapısına dayalı bilim geleneğine bağımlı Türkiye; “taklitçi” ve “aktarmacı” bir düşünce yapısı ile, “bilim üretme” biçimini, ”düşünen insanı”nı, “kurumsal yapılanması ve işleyiş kurgusunu” oluşturmuştur. 

Ülkemizdeki mevcut duruma derin bir özgün ilmi yöntem üzerinden yeni bakış açısı sunulması adına uluslararası ölçekli bu ŞURA, modern Batı düşüncesine karşı bir Türk-İslam dünyasını yeniden “inşa”, ama kendi özgün yapısı itibariyle de “ihya” amaçlı olarak gerçekleştirilecektir. Buna göre ŞURA, Türk-İslam dünyasının başta ictimai/sosyal alanlarını içeren tüm konularda (felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih/felsefesi, siyaset, iktisat, ilahiyat,  ekonomi…), ayrıca fen ilimler, pozitif ilimler, sağlık ve mühendislik ilim alanları ve onların alt ilim dallarına yönelik olarak “Tevhidi Düşünce” anlayışı üzerinden bilgi üretilmesine temel teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Bir bakıma özgün ilmi bilgi üretme faaliyetini içermektedir.

Bu ŞURA ile Türk-İslam medeniyetinin özgün bilgi üretme metodu olan “Tevhidi Düşünce anlayışına dayalı düşünce ve bilgi üretme Yöntemi”ne dayalı olarak, ilimler, ilim dalları ve onların alt dallarının, zamanımız ölçülerinde yeniden ilmi bir yöntem ile oluşturmanın ilk adımı gerçekleştirilmiş olunacaktır.

ŞURA’nın medeniyetimize ve ülkemize katkılarına ilaveten; tüm bu konuları, “Tevhidi Düşünce” kavramsal çerçevesi ve “Tevhidi Düşünce Yöntem” anlayışı temelli ilmi bakış açısıyla ele alma, tartışma ve özgün bilgi üretme imkânın oluşturulması açısından da yakın, orta ve uzun dönemde kendi yerli bilgisini üretmenin yolunun açılmasına zemin açacağı düşünülebilir.

ŞURA’da ortaya konulacak görüşler sadece ülkemiz, ilgili akademik kurumlar veya Müslüman dünya ile sınırlı kalmayacak, başta Batı olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlığa yeni bir pencere açma, bakış açısı veya alternatif sunma niteliği de taşıyacaktır. Bu insanlık için bir tekliftir.

Bu yönüyle konuyla ilgilenen başta üniversitelerimizin değerli ilim insanlarının ve araştırmacılarının bir araya gelmesine vesile olacak bu uluslararası ŞURA’mızın; özgün bilgi üretimine katkı sağlaması ve ilim dünyasına yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.  

ŞURA’ da bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak da sunulabilecektir, Şura’mızda Yurt Dışından Tebliğ sunacak olan katılımcıların ÇEVİRİM İÇİ olarak da ŞURA’da tebliğlerini sunabileceklerdir. Yurt içinden tebliğ sunacak katılımcılarında tebliğlerini YÜZ YÜZE sunmaları  aksi bir durum olmadıkça istenmektedir.

 

                                                                                                                                                                                                     Prof. Dr. Osman Şimşek

                                                                                                                                                                                                İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetinin son Gönderme Tarihi: 1 Kasım 2022  

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 5 Kasım 2022  

Bildiri Metnini  Son Göndermee Tarihi: 25 Kasım 2022 

Şura Tarihi: 1-2 Aralık 2022

 

Şura Yeri: Ahi Evran Üniversitesi  Yerleşkesi, Kırşehir

Detaylı Bilgi: http://tevhididusunce.org

İletişim:  tevhidisura@gmail.com

Tweet