Şura Çağrısı

ŞURA ÇAĞRISI

 

Trakya Üniversitesi ve İLMAR (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi)’ın işbirliği ile 26-27 Mart 2020 tarihleri arasında Edirne’de “TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA İLİM DALLARININ YENİDEN İNŞASI ULUSLARARASI ŞURASI” düzenlenecektir.

     ”Bilgi - Kurucu Düşünce Yöntemi- Medeniyetin İktidarı” etkileşimi çerçevesinde her medeniyet, kendi özgün bilgi yöntemi üzerinden kurmuş olduğu ilim alanları ile diğer medeniyetlere üstün gelmenin zahiri(dış) şartlarını sağlamış olmaktadır.  “Tevhidi Düşünce” ilmi yöntem anlayışı da, İslam medeniyetinin tüm zamanlara hitap eden hem zahir(dış) hem de Batın(iç)bilgi bütüncüllüğüne sahiptir. İslam medeniyetinin 7.yüzyıl ile 19.yüzyıl arasında dünyanın aktif siyaset alanında, üç kıtada hâkimiyetini sağlayan kurucu bilgi anlayışı ve onun bilgi yöntemi “Tevhidi Düşünce”ye dayanmaktadır.

    19.yüzyıldan sonra Osmanlı ve Türkiye’de ;oryantalizm, pozitivizim, batılılaşmacılık ve oksidantalizmin tesirleriyle bu bilgi anlayışı unutulmuş veya unutturulmuştur. Bundan dolayı kaynağı Hz Peygamber Efendimize (sav) dayanan İslam’ın medeniyet kurucu ilmi bilgi yöntem anlayış olan “Tevhidi Düşünce bilgi inşa etme yöntemi” , İnsanlığın içine düştüğü; sömürü, adaletsizlik, zulüm, haksızlığı en yüksek noktaya çıkaran modernite ve post modernite anlayışlarına karşı “yeni denge düzeni kurucu” düşünce vasfına sahiptir. Bu noktada  şu anda dünyanın  içinde bulunduğu kaotik yapıdan çıkabilmesi için ;

     - Tevhidi Düşünce anlayışının hem derinlikli ilmi yöntem yapısının yeniden fark edilmesinde,     

     - Modernite ve post modernite anlayışlarına toplum kurucu düşünce ve yöntem bilgisine sahip olma bağlamında bir karşılık vermede,

     - Özgün ictimai(sosyolojik) düzen (sistem) kurma kabiliyetine sahip olunduğunun ilmi yöntem(metot) ve bakış açısıyla ortaya konulmasında,

     - Tüm zamanlara ve tüm teknolojik düzeylere bağlı oluşan toplum yapılarına gelişmeci ve  ictimai adalet açsından toplumda denge kurucu niteliğini yeniden açığa çıkarılmasında,

     - Pozitivist/Hermonotik  liberal –kapitalist model ile dünyanın  geldiği adaletsizlik, zulüm ve eşitisizlikçi fiili durumun tahribatını giderebilecek yeni bir kurucu düşünceye duyulan ihtiyacın giderilmesindeki temel işlevi ile    İslam’ın  “Kitap-Sünnet” özünden oluşan  Tevhidi Düşünce ilmi bilgi inşa yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla Edirne’de  gerçekleştirilecek  “TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA İLİM DALLARININ YENİDEN İNŞASI ULUSLARARASI ŞURASI” önemli bir konumu içermektedir.

 

   İslam İnancında Tevhidin kıyamet kadar baki olacağından, Tevhidi Düşünce ilim anlayışının da tüm ilim alanları itibariyle her zaman diliminde özgün bir muhtevaya sahip olarak özüne uygun yeni gelişmeleri bünyesine dâhil ederek daima her alanda gelişmeci bir sunumu bulunmaktadır. Bu yönüyle tevhidin sadece iman konusunda ele alınan bir konu olarak görme yetersizliğinden çıkıp iman konusu olarak görme yanında, tüm ictimai alanları kapsayan bir yaşama tarzını içermektedir. Bu yönüyle tevhit, başta ictimai  ilim dalları e olmak üzere tüm ilim dallarını kapsayan bir  çerçevede ele alınması gerekmektedir.

   19.yüzyıl sonrasında İslam dünyası ve Türkiye’de, Tevhidi Düşünce ilmi yöntem anlayışına duyulan güveni; oryantalizm, pozitivizm, oksidantalizm ve batılılaşmacı jakobenizmin oluşturduğu etkiler, giderek ortadan kaldırmıştır. Bunun sonucunda Tevhidi Düşünceye dayalı bilgisi, ilim anlayışı, bilgi inşa etmedeki ilmi yöntemi artık bilinemez hale dönüştürülmüştür. Bundan dolayı kendi hakikatine göre bilgi üretmenin bilinmemesi yada “bilmesinlercilik” olarak belirtilen “obskurantizm”,  Tükiye’nin en temel sorunu haline getirilmiştir. Böylece modernist sosyal düşünce yapısına dayalı bilim geleneğine bağımlı Türkiye; “taklitçi” ve “aktarmacı” bir düşünce yapısı ile; “bilim üretme” biçimini, ”düşünen insanı”nı, “toplum” ve “kurumsal yapılanması, ve onların işleyiş kurgusunu” oluşturmuştur. 

    Ülkemizdeki mevcut duruma karşın bu yönleri ile bir Üniversite ve bir sivil toplum kuruluşu işbirliğinde ilk defa  uluslararası ölçekli yapılacak bu şura, modern Batı düşüncesine karşı  Türk-İslam dünyasını yeniden “inşa”sına, kendi özgün yapısı itibariyle de “ihya” amaçlı olarak gerçekleştirilecektir. Buna göre bu Uluslararası Şura; Türk-İslam dünyasının başta ictimai/sosyal alanlarını içeren tüm konularda (felsefe, ictimaiyat(sosyoloji), nefsiyat (psikoloji), tarih/felsefesi, siyaset, iktisat, ilahiyat,  eğitim…), ayrıca fen ilimler, pozitif ilimler, sağlık ve mühendislik ilim alanları ve onların alt ilim dallarına yönelik olarak “Tevhidi Düşünce” anlayışı üzerinden bilgi üretilmesine temel teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Bir bakıma özgün ilmi bilgi üretme faaliyetini içermektedir.

    Bu “ Uluslararası Şura” ile Türk-İslam medeniyetinin özgün bilgi üretme metodu olan “Tevhidi Düşünce”ye dayalı ilimler ve ilim alt dallarının, zamanımız ölçülerinde yeniden oluşturmanın ilk adımlarından birisini de, gerçekleştirilmiş olunacaktır.

    Yapılacak bu “Uluslararası Şura”nın medeniyetimize ve ülkemize katkıları bağlamında yukarıda belirtilen hususlara ilaveten; tüm bu konuları, “Tevhidi Düşünce” temelli derinlikli ilmi bakış açısıyla ele alma, tartışma ve özgün bilgi üretme imkânın oluşturulması sağlanacaktır. Böylece de medeniyetimiz açısından; yakın, orta ve uzun dönemler de, kendi yerli bilgisini üretmenin yolunun açılmasına zemin açacağı düşünülebilir.

    Bu “Uluslararası Şura”da ortaya konulacak görüşler sadece ülkemiz, ilgili akademik kurumlar veya Müslüman dünya ile sınırlı kalmayacak, başta Batı olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlığa yeni bir pencere açma, bakış açısı veya alternatif sunma niteliği de taşıyacaktır. Bu yönüyle “Uluslararası Şura”, “Tevhidi Düşünce” ilim geleneği vasıtasıyla insanlığa bir teklif sunma konumundadır.

    Bu yönüyle konuyla ilgilenen başta üniversitelerimizin değerli ilim insanlarının ve araştırmacılarının bir araya gelmesine vesile olacak bu “Uluslararası Şura”nın; bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.  

 

                                                        Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK

                                                        İLMAR - İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği

                                                         Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Şurada bildiriler Türkçe sunulacaktır

 

Şura Yeri: Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Ord Prof. Dr. Hulusi Behçet Blv., 22130 İskender Köyü/Edirne Merkez/Edirne

İletişim: tevhidisura@gmail.com 

 

 

 Önemli Tarihler


 

Bildiri Özetinin Son Gönderme Tarihi: 17 Şubat 2020


 

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı Tarihi: 22 Şubat 2020


 

Bildiri Metninin Son Gönderme Tarihi: 15 Mart 2020


 

Şura Tarihi: 26-27 Mart 2020


 

 

Tweet