Şura Tematik Başlığı

Şura Tematik Başlığı

 

TÜRK-İSLAM DÜNYASINDA

TEVHİDİ DÜŞÜNCE BİLGİ İNŞA ETME YÖNTEM ANLAYIŞINA GÖRE

ORTAK BİLGİ ÜRETMEDE İLMİ YÖNTEM BİRLİĞİ İNŞASININ SAĞLANMASI

21. Yüzyıl Sürecinde Türk-İslam Medeniyet dünyası öncelikle kendi bünyesinde

Modern Batı medeniyetinin kullandığı Pozitivst Düşünce Yöntemi ve Hermonotik Düşünce Yöntemleri dışında bir bilgi üretme yönteminin var olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bu ŞURA’da; Türk - İslam medeniyetinin” Tevhidi Düşünce Bilgi İnşa Etme Yöntemine” göre Ortak Bilgi Üretmenin İlmi Yöntemine sahip olduğu ortaya konulmaktadır.  

Buna göre bu Şura’da Türk-İslam Dünyasının yeniden yeni bir silkiniş ile 

TEVHİDİ DÜŞÜNCE BİLGİ İNŞA ETME İLMİ YÖNTEMİ üzerinden;

Düşünce de,

Yöntem de,

Bilgi Üretme de,

Özellikle Sosyal İlim Dalları İnşasında,

İlim zihniyetini Oluşmasında,

Özgün Bilgi üretme sistemini kurması gerekmektedir.

Buna göre de;

Hem Şura Başlığı ve hem de Şura Tematik başlığı vurgusuna göre Türk-İslam dünyasının sahip olduğu Tevhidi Düşünce Ortak Bilgi Üretme Yöntem Düşüncesi üzerinden Evrensel dünya düzen sisteminin varlığına yönelik bakış açısı ortaya konulabilecektir.

Tweet