Şura Tematik Başlığı

Şura Tematik Başlığı

 

Bu ŞURA’da; Tevhidi Düşünce Bilgi Üretme Yöntemi  üzerinden İslam/Türk-İslam Medeniyetinin ORTAK BİLGİ ÜRETME YÖNTEMİNİN İNŞASI  anlayışına göre artık ;

İslam/Türk-İslam Medeniyetinin MİLLİ SOSYAL ve BEŞERİ İLİMLER SİSTEMİNİN İnşa İmkanının akademik ölçü ve yöntemler çerçevesinde bilgi oluşumunun sağlanması aşamasına  nasıl geçilebilir ve bu düzeyde nasıl bilgi üretilebilir” konusu ele alınacaktır.

Tweet